Ondersteuningsniveau 2,3 en 4

Handreiking ondersteuningsniveau 2, 3 en 4 bij lees- en spellingsproblemen (https://dyslexiecentraal.nl/sites/default/files/media/document/2020-01/20190218Handreiking%20voor%20de%20invulling%20van%20ondersteuningsniveau%202%20en%203%20-%20versie%202DCdef.pdf)
Klik op bovenstaande link om toegang te krijgen tot de handreiking voor ondersteuningsniveaus 2, 3 en 4 bij lees- en spellingsproblemen en dyslexie. Deze uitgave vanuit Dyslexie centraal is waardevol om het gesprek binnen je school aan te gaan rondom vragen over deze ondersteuningsniveaus. Heb je vragen of wil je ondersteuning binnen je school? Mail naar Melior Onderwijs! (mailto:info@melioronderwijs.nl)

logo Melior Onderwijs logo Melior Onderwijs