Een steuntje in de rug voor je leerling die worstelt met blokkerende gedachten

Flipkaarten! Flip die gedachten! Werken aan innerlijke taal!

Een fijne tool die mij helpt bij het ’flippen’van blokkerende gedachten van leerlingen zijn de flipkaarten. Zie bijlage. 

Flipkaarten kan je inzetten om blokkerende gedachten om te zetten in helpende gedachten en zo toe te werken naar een growth minset in plaats van een fixed mindset.

Print de kaartjes uit, bij iedere blokkerende gedachte hoort een helpende gedachte. Ga eerst in gesprek en wees daarbij oprecht geïnteresseerd.  Open vragen als ‘wat voel je?’ helpen daarbij. Stimuleer vervolgens je leerling om verder na te denken. Maak de leerling aan het twijfelen over zijn gedachten. ‘Klopt het dat je zo denkt?’ ‘Wat maakt dat je dit denkt?’ Vraag vervolgens of de piekergedachte hem vooruit helpt. Geef de flipkaart als steun om helpende gedachten te formuleren. Vind je samen misschien nog meer helpende gedachten? En geef vervolgens het flipkaartje mee om nog eens te lezen als de piekergedachte nog eens opspeelt.

 

Succes!