Een handvat voor NT2 onderwijs aan langzaam lerenden

Alternative Ways

Alternative Ways (To Learn A Language) is de naam van een toolkit, ontwikkeld om te voorzien in een andere lesbenadering voor laaggeletterden en langzaam lerenden. De kit is ontwikkeld in het Europese Erasmus+-project met partners uit vier verschillende landen.
Als docent kun je met de toolkit eenvoudig een les samenstellen, gevuld met actieve oefeningen en spelletjes die mensen uitdagen om te communiceren, aldus de ontwikkelaars. De methode werkt volgens hen ook goed online.

Klik hier voor meer informatie (https://www.lowan.nl/vo/lesmateriaal/alternative-ways/?utm_campaign=LOWANVO+21+januari&utm_medium=email)